หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ธอ
อักษรล้านนา
ธํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ธอ]
ความหมาย

น.กะทอ - ภาชนะไม้ไผ่สานรูปทรงกระบอก ตาโปร่งอย่างชะลอม สำหรับใส่สิ่งของต่างๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธอ (ธํอฯ)