หน้าหลัก
ถ๋บ
ถ฿ปฯ
[ถบ]

น๑.เรียกประทัดว่า บ่าถ๋บ น๒.บอกถ๋บ - กระบอกขนาดเล็ก (มักทำด้วยปล้องไม้ไผ่) ที่เด็กใช้เล่นยิงกระสุน ที่ทำด้วยใบไม้ กระดาษเปียก หรือเมล็ดพืช บรรจุในรูแล้วใช้แกนดันกระแทกอัดลมเข้าไป; ดู...บอกถ๋บ

บอกถ๋บ
บอฯกถ฿ปฯ
[บอกถบ]

ดู...ก้องถ๋บ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ๋บ (ถ฿ปฯ)