หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้านต๋าย
อักษรล้านนา
ถ้านฯตายฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ้านตาย]
ความหมาย

ว.แทบตาย,ปางตาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้านต๋าย (ถ้านฯตายฯ)