หน้าหลัก
ถ้านต๋าย
ถ้านต๋าย
ถ้านฯตายฯ
[ถ้านตาย]

ว.แทบตาย,ปางตาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้านต๋าย (ถ้านฯตายฯ)