หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้าน
อักษรล้านนา
ถ้านฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ้าน]
ความหมาย

ว.ขนาด,ชั้น,ชนิด,ถึงกับ,ทำนอง,สถาน: ถ้านปอปู๋นอี้-ถึงกับขนาดนี้,ถึงกับปานนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้าน (ถ้านฯ)