หน้าหลัก
ถ้าดาฟัง
ถ้าดาฟังฯ
[ถ้าดาฟัง]

ก.คอยฟัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้าดาฟัง (ถ้าดาฟังฯ)