หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ้ากองหา
อักษรล้านนา
ถ้าคอฯงหา
เทียบอักษรไทย
[ถ้าคองหา]
ความหมาย

ก.รอหา,คอยหา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้ากองหา (ถ้าคอฯงหา)