หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ้า
อักษรล้านนา
ถ้า
เทียบอักษรไทย
[ถ้า]
ความหมาย

ก.รอ,คอย เช่น ถ้าอยู่หนี้ - รออยู่ตรงนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้า (ถ้า)