หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ้อย
อักษรล้านนา
ถ้อฯยฯ,ถ้อฯย
เทียบอักษรไทย
[ถ้อย]
ความหมาย

น๑.แถว,แนว; เช่น หนังสือสามถ้อย - หนังสือสามแถว น๒.คำพูด,เสียงที่มีความหมาย เช่นบ่อยู่ถ้อยฟังกำ - ไม่อยู่ในโอวาทคำสอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้อย (ถ้อฯยฯ,ถ้อฯย)