หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ้วยไหตะไหลป้าก
อักษรล้านนา
ถ้วฯยฯไหตไหลฯพากฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ้วยไหตะไหลพาก]
ความหมาย

น.ถ้วยไหจานกระจ่า (หมายถึงเครื่องใช้ต่างๆ ในครัว)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วยไหตะไหลป้าก (ถ้วฯยฯไหตไหลฯพากฯ)