หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้วยโห้ง
อักษรล้านนา
ถ้วฯยฯโห้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ้วยโห้ง]
ความหมาย

น.ชามก้นลึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วยโห้ง (ถ้วฯยฯโห้฿งฯ)