หน้าหลัก
ถ้วยโห้ง
ถ้วยโห้ง
ถ้วฯยฯโห้฿งฯ
[ถ้วยโห้ง]

น.ชามก้นลึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วยโห้ง (ถ้วฯยฯโห้฿งฯ)