หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้วยแบน
อักษรล้านนา
ถ้วฯยฯแบนฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ้วยแบน]
ความหมาย

น.จานแบน - ภาชนะรูปแบน ใช้ใส่อาหารเป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วยแบน (ถ้วฯยฯแบนฯ)