หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้วยเข้าหมา
อักษรล้านนา
ถ้วฯยฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ถ้วยเข้าหมา]
ความหมาย

น.ภาชนะใส่ข้าวให้สุนัข

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วยเข้าหมา (ถ้วฯยฯเขั้า)