หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้วยอี่ปิ๊ก
อักษรล้านนา
ถ้วฯยฯอี่ปิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ้วยอี่ปิก]
ความหมาย

น.ถ้วยเล็กอย่างที่ใช้ใส่น้ำจิ้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วยอี่ปิ๋ก (ถ้วฯยฯอี่ปิกฯ)