หน้าหลัก
ถ้วยอี่ปิ๋ก
ถ้วฯยฯอี่ปิกฯ
[ถ้วยอี่ปิก]

น.ถ้วยเล็กอย่างที่ใช้ใส่น้ำจิ้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วยอี่ปิ๋ก (ถ้วฯยฯอี่ปิกฯ)