หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ้วยหวานจ๋านจ๊อน
อักษรล้านนา
ถ้วฯยฯหวฯานฯจานฯช้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ถ้วยหวานจานช้อน]
ความหมาย

น.ถ้วยชามจานช้อน (หมายถึงเครื่องใช้ต่างๆ ในครัว)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วยหวานจ๋านจ๊อน (ถ้วฯยฯหวฯานฯจานฯช้อฯร)