หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้วยสาย
อักษรล้านนา
ถ้วฯยฯสายฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ้วยสาย]
ความหมาย

น.ปิ่นโต - ภาชนะใส่อาหาร ซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีหูร้ยสำหรับหิ้ว เรียกว่าขาปิ่นโต ลักษณะนามว่า "เถา"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วยสาย (ถ้วฯยฯสายฯ)