หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ้วยถะไหล
อักษรล้านนา
ถ้วฯยฯถไหลฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ้วยถะไหล]
ความหมาย

ดู...ถ้วยตะไหล

ออกเสียงล้านนา
ถ้วยตะไหล
อักษรล้านนา
ถ้วฯยฯระฯตไหลฯ,-ถ-
เทียบอักษรไทย
[ถ้วยตระไหล,-ถะ-]
ความหมาย

น.จาน,จานแบน; ถ้วยถะไหล ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วยถะไหล (ถ้วฯยฯถไหลฯ)