หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้วยก๋าไก่
อักษรล้านนา
ถ้วฯยฯกาไก่
เทียบอักษรไทย
[ถ้วยกาไก่]
ความหมาย

น.ชามตราไก่ - ชามที่มีรูปไก่ (มักเป็นไก่ตัวผู้ที่กำลังขัน) ประดับอยู่ด้านข้าง ผลิตจากจังหวัดลำปางเป็นส่วนมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วยก๋าไก่ (ถ้วฯยฯกาไก่)