หน้าหลัก
ถ้วย
ถ้วย
ถ้วฯยฯ
[ถ้วย]

น๑.ชาม - ภาชนะก้นลึกสำหรับใส่อาหารหรือของบริโภค มีหลายขนาด น๒.ชื่อขนมชนิดหนึ่ง; ดู...เข้าหนมถ้วย

เข้าหนมถ้วย
เขั้าห฿นฯมถ้วฯยฯ
[เข้าหนมถ้วย]

น.ขนมถ้วย - ขนมที่ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าและแป้งเท้ายายม่อมผลมกับน้ำตาลปึกและน้ำกะทิ หยอดใส่ถ้วยใบเล็กๆ นึ่งให้สุก แล้วหยอดหัวกะทิ นึ่งให้สุกอีกครั้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วย (ถ้วฯยฯ)