หน้าหลัก
ถ้วม
ถ้วฯม
[ถ้วม]

น.มาตราวัดความลึกแบบโบราณเท่ากับความสูงท่วมหัวสุดมือเหยียด ประมาณ ๒ เมตร เช่น น้ำบ่อเลิ้ก ๕ ถ้วม - บ่อน้ำลึก ๕ ท่วม ก.ท่วม,ไหลบ่า,เอ่อขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วม (ถ้วฯม)