หน้าหลัก
ถ่าว
ถ่าวฯ
[ถ่าว]

ว.วัยกลาง,หนุ่มใหญ่,สาวใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่าว (ถ่าวฯ)