หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่าว
อักษรล้านนา
ถ่าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่าว]
ความหมาย

ว.วัยกลาง,หนุ่มใหญ่,สาวใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่าว (ถ่าวฯ)