หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ่อยยอบ
อักษรล้านนา
ถ่อฯยยอฯบ,ถ่อฯยฯยอฯบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่อยยอบ]
ความหมาย

ว.ต่ำลง,เลวลง,ยากจนลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่อยยอบ (ถ่อฯยยอฯบ,ถ่อฯยฯยอฯบฯฯ)