หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่อย
อักษรล้านนา
ถ่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่อย]
ความหมาย

ว.ลามก,ต่ำช้า,เลวทราม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่อย (ถ่อฯยฯ)