หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่อมถ้า
อักษรล้านนา
ถ่อฯมถ้า
เทียบอักษรไทย
[ถ่อมถ้า]
ความหมาย

ก.รอคอย,คอยท่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่อมถ้า (ถ่อฯมถ้า)