หน้าหลัก
ถ่อมถ้า
ถ่อฯมถ้า
[ถ่อมถ้า]

ก.รอคอย,คอยท่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่อมถ้า (ถ่อฯมถ้า)