หน้าหลัก
ถ่อมตวย
ถ่อฯมทวฯยฯ
[ถ่อมทวย]

ก.สะกดรอยตาม,ตามไปทีหลังโดยไม่ให้รู้ตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่อมตวย (ถ่อฯมทวฯยฯ)