หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ่องหน่อง
อักษรล้านนา
ถ่อฯงห่นฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ถ่องหน่อง]
ความหมาย

ว๑.ลักษณะของสิ่งที่หนักไม่มาก ว๒.ลักษณะของสิ่งที่ไม่ใหญ่แขวนอยู่; ธ้องน้อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่องหน่อง (ถ่อฯงห่นฯอฯง)