หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่วง
อักษรล้านนา
ถ่วฯง
เทียบอักษรไทย
[ถ่วง]
ความหมาย

ก.ทำให้ล่าช้า เช่น ถ่วงเวลา,ทำให้หนัก เช่น ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักตาชั่ง,ทำให้จม เช่น ถ่วงน้ำ,ทำให้ไม่เจริญ เช่น ถ่วงความก้าวหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่วง (ถ่วฯง)