หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ่มน้ำหมาก
อักษรล้านนา
ถ฿มฯ¢หมฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่มน้ำหมาก]
ความหมาย

ก.บ้วนน้ำหมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่มน้ำหมาก (ถ฿มฯ¢หมฯากฯ)