หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ่ม
อักษรล้านนา
ถ฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่ม]
ความหมาย

ก.ทำให้น้ำลายหรือสิ่งอื่นๆ ออกจากปากโดยแรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่ม (ถ฿มฯ)