หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถูลู่ถูกัง
อักษรล้านนา
ถูลู่ถูคังฯ
เทียบอักษรไทย
[ถูลู่ถูคัง]
ความหมาย

ก.ลากดึงหรือฉุดไปให้ได้โดยไม่ปรานีปราศรัย,ลากหรือรั้งไปอย่างทุลักทุเล/อย่างทุลักทุเล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถูลู่ถูกัง (ถูลู่ถูคังฯ)