หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถูถียูยีี
อักษรล้านนา
ถูถียูยี
เทียบอักษรไทย
[ถูถียูยี]
ความหมาย

ดู...ถูถี

ออกเสียงล้านนา
ถูถี
อักษรล้านนา
ถูถี
เทียบอักษรไทย
[ถูถี]
ความหมาย

ก.ขยี้,ถู,สี; ถูถียูยี,สูสี,สูสียูยี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถูถียูยีี (ถูถียูยี)