หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถูถี
อักษรล้านนา
ถูถี
เทียบอักษรไทย
[ถูถี]
ความหมาย

ก.ขยี้,ถู,สี; ถูถียูยี,สูสี,สูสียูยี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถูถี (ถูถี)