หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถูกโล่งกั๋น
อักษรล้านนา
ถูกโล่฿งฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[ถูกโล่งกัน]
ความหมาย

ก.เข้ากันได้ดี,ชอบอัธยาศัยกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถูกโล่งกั๋น (ถูกโล่฿งฯกันฯ)