หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถูก
อักษรล้านนา
ถูก
เทียบอักษรไทย
[ถูก]
ความหมาย

ก.โดน,แตะต้อง,สัมผัส ว.จริง,ชอบ,เหมาะสม,ไม่ผิด,ราคาไม่แพง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถูก (ถูก)