หน้าหลัก
ถู
ถู
[ถู]

ก.ขัด,เช็ด,ลากฉุด ว.งาม,งดงาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถู (ถู)