หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถุ๋
อักษรล้านนา
ถุ
เทียบอักษรไทย
[ถุ]
ความหมาย

น.ห้องเก็บของ,ยุ้ง ก.กรุ - ปิดกันช่องโหว่หรือที่ว่าง; เช่น เอาใบต๋องถุ๋ - เอาใบตองกรุ,พัดไป,พาไป(ใช้กับน้ำ); เช่น น้ำนองถุ๋หย้าไปหม๋ด - น้ำหลากพัดเอาหญ้าไปหมด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถุ๋ (ถุ)