หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถุ้ง
อักษรล้านนา
ถุ้ง
เทียบอักษรไทย
[ถุ้ง]
ความหมาย

น.เรียกโพงตักน้ำจากบ่อน้ำว่า "น้ำถุ้ง"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถุ้ง (ถุ้ง)