หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถุ่ยฝุ่น
อักษรล้านนา
ถุ่ฝุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ถุ่ยฝุ่น]
ความหมาย

ก.เดินเตะฝุ่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถุ่ยฝุ่น (ถุ่ฝุ่ร)