หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถุ่ยดิน
อักษรล้านนา
ถุ่ดิ
เทียบอักษรไทย
[ถุ่ยดิน]
ความหมาย

ก.ฉุยดินให้ละเอียด; ผุ่ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถุ่ยดิน (ถุ่ดิ)