หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถือ
อักษรล้านนา
ถึ
เทียบอักษรไทย
[ถือ]
ความหมาย

ก๑.กุมไว้,จับยึดไว้,ยึดเอา ก๒.เชื่อมั่น,นับถือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถือ (ถึ)