หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถึ๋ก
อักษรล้านนา
ถึกฯ
เทียบอักษรไทย
[ถึก]
ความหมาย

ว.เปลี่ยว (มักใช้กับสัตว์) เช่น งัวถึ๋ก - วัวเปลี่ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถึ๋ก (ถึกฯ)