หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถึมไห
อักษรล้านนา
ถึมฯไห
เทียบอักษรไทย
[ถึมไห]
ความหมาย

น.แผ่นไม้ที่ใช้รองก้นไหนึ่งข้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถึมไห (ถึมฯไห)