หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถึงแก๋ะถึงแก๋น
อักษรล้านนา
ถึงฯแกะถึงฯแกนฯ
เทียบอักษรไทย
[ถึงแกะถึงแกน]
ความหมาย

ว.ถึงที่สุด,ถึงตับไตไส้พุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถึงแก๋ะถึงแก๋น (ถึงฯแกะถึงฯแกนฯ)