หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถี่ย่อย
อักษรล้านนา
ถี่ย่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ถี่ย่อย]
ความหมาย

ว.จู้จี้จุกจิก,ถี่ถ้วน,ละเอียดรอบคอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถี่ย่อย (ถี่ย่อฯยฯ)