หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถิ๋
อักษรล้านนา
ถิ,ระฯติ
เทียบอักษรไทย
[ถิ,ตริ]
ความหมาย

ก๑.แกล้งทำ,เสแสร้ง ก๒.คิด,ตรึกตรอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถิ๋ (ถิ,ระฯติ)