หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถิ้มต๋ำ
อักษรล้านนา
ถิ้มฯตำ
เทียบอักษรไทย
[ถิ้มตำ]
ความหมาย

ดู...ถิ้ม

ออกเสียงล้านนา
ถิ้ม
อักษรล้านนา
ถิ้มฯ
เทียบอักษรไทย
[ถิ้ม]
ความหมาย

น.ทิ่ม - เอาของที่ยาวๆ หรือแข็งๆ กระแทกโดยแรง เช่นเอานิ้วทิ่มตา; ถิ้มต๋ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถิ้มต๋ำ (ถิ้มฯตำ)