หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถิ้นหวิ้น
อักษรล้านนา
ถิ้นฯหิ้วฯร
เทียบอักษรไทย
[ถิ้นหวิ้น]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งที่เป็นแผ่นกลมหรือเป็นวงขนาดเล็ก; ถ้าใหญ่ใช้ เถิ้นเหวิ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถิ้นหวิ้น (ถิ้นฯหิ้วฯร)