หน้าหลัก
ถามเมื่อ/ดูเมื่อ
ถามฯเมิ่อฯอ/ดูเมิ่อฯอ
[ถามเมื่อ/ดูเมื่อ]

ก.ดูหมอ - ให้หมอดูทำนายโชคชะตาราศี; ดูเมื่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถามเมื่อ/ดูเมื่อ (ถามฯเมิ่อฯอ/ดูเมิ่อฯอ)