หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถาม
อักษรล้านนา
ถามฯ
เทียบอักษรไทย
[ถาม]
ความหมาย

ก.เจรจา,ทาบทาม,พูดเพื่อต้องการคำตอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถาม (ถามฯ)