หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถาปะนา(บาลี - ฐปนา)
อักษรล้านนา
ถาปนาฯ,ฐบนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ถาปะนา]
ความหมาย

ดู...ถ๋ะปะนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถาปะนา(บาลี - ฐปนา) (ถาปนาฯ,ฐบนาฯ)