หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถาด
อักษรล้านนา
ถาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ถาด]
ความหมาย

น.ภาชนะใส่สิ่งของ ทำด้วยโลหะ ไม้ พลาสติกเป็นต้น ลักษณะเป็นทรงกลมหรือเหลี่ยม เตี้ย แบน ตื้น มีขอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถาด (ถาดฯ)